?????????????Jdu vstříc jak rodičům tak pedagogům všech typů škol. Velmi dobře vím, co mládež prožívá při vstupu do profesní praxe. Podávám pomocnou ruku všem věkovým kategoriím v komunikaci s okolím, ve zdolávání stressových situací, v uvědomění si svých silných a slabých stránek, apod.
Mohu vám doporučit či zprostředkovat potřebné kroky.
Poskytuji bezplatné seznamovací konzultace, 
neváhejte toho tedy využít.
1.11.2016