Můj příběh

Když jsem v roce 2008 v důsledku světové finanční krize

přišla o státní dotace pro své projekty a o své kulturní pořadatele,

jen těžko jsem se smiřovala s tím, že opustím čarodějku hudbu.

Nicméně dnes to vidím jako významný milník ve svém životě.

Tehdy jsem se totiž rozhodla pro zásadní změnu v kariéře,

která mne postupně dovedla až k Tvůrčí dílně

obchodních dovedností.

 

Z dráhy sólové klavíristky, umělecké vedoucí hudebního souboru

Praga Collegio, ředitelky vlastní kulturní agentury,

autorky a moderátorky vzdělávacího projektu Má vlast

jsem přešla do řešení národní finanční problematiky.

Začala jsem se vzdělávat v oblasti obchodních

a manažerských dovedností,

v dalších letech jsem spolupracovala s řadou finančních institucí

českého i celosvětového významu.

 

Nyní přicházím se svým novým projektem.

Tvůrčí dílna obchodních dovedností je mou výzvou

pro širokou českou veřejnost.